Anmäl dig här om du vill vara med och svara på frågor om journalistik och redaktionella vanor. Här är kriterierna – och jag kommer att personligen godkänna alla anmälningar. Det jag gör nu är att samla in e-postadresser till er som jobbar inom traditionella medieföretag (med vilket jag menar medier – i tryckt eller digital form – som går under ansvarigt utgivarskap och allra helst också under pressens samarbetsnämnd, med andra ord alla lokaltidningar, rikstidningar, gratistidningar, etermediernas webbar, tidskrifter och större digitalspecifika redaktionella sajter) och som vill vara med och svara på någon eller några frågor ibland om arbetsvanor, syn på journalistik och medielandskapet bland annat.

Alla frågor som senare kommer till er, alltid i formen av ett Google-formulär, kommer ni att svara på anonymt. Jag lovar också att inte ställa frågor som på något sätt kan identifiera er och er arbetsplats – frågorna kommer vara av bransch- och professionskaraktär. Jag är också den enda som kommer att ha tillgång till e-postlistan och jag garanterar att aldrig sprida den eller använda den för något annat syfte än att skicka länkar till de här frågeformulären. 
* måsteinformation
Det här är bara för att kunna se mönster i nätverket som helhet. Jag kommer aldrig be dig identifiera dig i undersökningarna.
Email Marketing Powered by MailChimp